topbar 10 10px1

ادامه دشمنی یک گروه تروریستی با دانش؛ طالبان دو فعال اجتماعی را بازداشت کردند

ادامه دشمنی یک گروه تروریستی با دانش؛ طالبان دو فعال اجتماعی را بازداشت کردند

جبهه مقاومت ملی، کابل: طالبان رسول پارسی، استاد دانشگاه و مطیع‌الله ویسا، فعال اجتماعی را بازداشت کرده‌اند و از سرنوشت این دو اطلاعی در دست نیست.

مطیع‌الله ویسا، فعال مدنی و مسؤول انجمن «راه قلم» است که کارزاری برای حق آموزش دختران در افغانستان راه‌اندازی کرده بود.

او برای بهبود دسترسی زنان و دختران به آموزش به مناطق دوردست سفر می‌کرد و بارها از سوی طالبان تهدید شده بود. طالبان هنگامی او را بازداشت کرده‎اند که از مسجد به سمت خانه در حرکت بوده است.

رسولی عبدی پارسی، استاد دانشگاه هرات و فعال اجتماعی نیز بیست روز پیش از سوی طالبان اختطاف شد و تا هنوز اطلاعی از وی در دست نیست. آقای عبدی به دلیل ابراز نظر در صفحات اجتماعی از سوی طالبان بارها تهدید شده بود. او پدر سه دختر است.

طالبان سه روز پیش نیز سه زن معترض را از کابل بازداشت کردند و حرکت اعتراضی آنان را برهم زدند.

این زنان با سردادن شعار «یا همه یا هیچ‌کس»، «مادر دانا، کشور توانا» و «خاک پاکم را گرفتی، درس و مشقم را نگیر» خواهان حق آموزش برای زنان و دختران افغانستان شده بودند.

© تمام حقوق محفوظ ميباشد | ۱۴۰۰-۱۴۰۱

Image
© تمام حقوق محفوظ ميباشد | ۱۴۰۰-۱۴۰۱ | جبهه مقاومت ملى افغانستان

 

 

Like what you see?

Hit the buttons below to follow us, you won't regret it...