topbar 10 10px1

طالبان یک فعال اجتماعی ورسانه را در تخار بازداشت کرد

طالبان یک فعال اجتماعی ورسانه را در تخار بازداشت کرد

جبهه مقاومت ملی، تخار: به ادامه بازداشت ها در افغانستان، طالبان سبحان الله سبحانی یکی از جوانان فعال اجتماعی ورسانه ای تخار را بازداشت کرده است.

استخبارات طالبان آقای سبحانی را از ۲۰ روز به این سو در زندان شکنجه می کنند و در وضعیت بدی به سر می برد.

به گفته منابع، طالبان او را به اتهام پست های انتقادی اش در برابر طالبان، ۲۰ روز پیش از شهر تالقان بازداشت کرده است.

سبحانی از سال ها به این طرف در لیسه ابو عثمان تالقان معلم بود و مدرک کارشناسی ارشد ودکترا اش را دربخش روابط بین الملل، از دانشگاه خوارزمی از کشور ایران به تازه گی بدست اورده بود.

او یک ماه پیش به هدف دیدار به خانواده اش به تخار رفت که از سوی طالبان بازداشت شد.

نزدیکان سبحانی می گویند که او هیچ جرمی را در طول این همه سال مرتکب نشده واز پنج سال به این طرف در کشور ایران مصروف فرا گیری درس های خود بود وهیچ فعالیتی سیاسی نیز ندارد.

© تمام حقوق محفوظ ميباشد | ۱۴۰۰-۱۴۰۱

Image
© تمام حقوق محفوظ ميباشد | ۱۴۰۰-۱۴۰۱ | جبهه مقاومت ملى افغانستان

 

 

Like what you see?

Hit the buttons below to follow us, you won't regret it...