topbar 10 10px1

طالبان مزدور یک نظامی پیشین را در فاریاب تیر باران کردند

طالبان مزدور یک نظامی پیشین را در فاریاب تیر باران کردند

جبهه مقاومت ملی، فاریاب: طالبان مزدور یک نظامی حکومت پیشین را امروز در ولایت فاریاب تیر باران کرده و شهید ساختند.

این نظامی پیشین عزت‌ الله نام دارد و درحکومت پیشین، به عنوان فرمانده امنیه در شهرستان پشتون‌کوت ولایت فاریاب ایفای وظیفه می‌نمود.

طالبان مزدور عزت الله را که شش سال قبل از وظیفه اش استعفا داده وخانه نشین بود، درجریان رفتن به سمت مسجد جهت ادای نماز ازسوی طالبان وحشی تیرباران شده وبه شهادت رسیده است.

این درحالی‌است که این‌گروه وحشی دو نظامی دیگر را در ولایت های فراه وقندهار در روز های گذشته نیز به شهادت رسانیده اند

© تمام حقوق محفوظ ميباشد | ۱۴۰۰-۱۴۰۱

Image
© تمام حقوق محفوظ ميباشد | ۱۴۰۰-۱۴۰۱ | جبهه مقاومت ملى افغانستان

 

 

Like what you see?

Hit the buttons below to follow us, you won't regret it...